Kanarya, B. “Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali El-Kâlî’nin El-Bâri‘ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 387-00, doi:10.33420/marife.420478.