Kutluay, İbrahim. “Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet Ve Hadislerin Değerlendirilmesi”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 439-67, doi:10.33420/marife.434701.