Altıntaş, M. E. “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 469-9, doi:10.33420/marife.460366.