Samar, M. “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 501-26, https://www.marife.org/marife/article/view/815.