Samar, M. “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 501-26, doi:10.33420/marife.460423.