Oruç, A. B. “Ayetler Bağlamında Âlemin Yaratılışındaki Denge”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 527-49, doi:10.33420/marife.464495.