Saylan, Şenol. “İslam Hukukunda Belge Tanziminde Kimlik Tespit Aracı Olarak Hilye: Dış Görünüş Tasvirleri”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 551-70, https://www.marife.org/marife/article/view/817.