Saylan, Şenol. “İslam Hukukunda Belge Tanziminde Kimlik Tespit Aracı Olarak Hilye: Dış Görünüş Tasvirleri”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 551-70, doi:10.33420/marife.468495.