Erkol, A. “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat Ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa Ve Doğanın Korunması”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 571-87, https://www.marife.org/marife/article/view/818.