Küçük, A. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 589-04, https://www.marife.org/marife/article/view/819.