Küçük, A. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 589-04, doi:10.33420/marife.469033.