Taş, M. “Müslim’in Ehl-I Bid’at Râvilerden Rivayet Ile İlgili Durumu”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 605-29, doi:10.33420/marife.468680.