Taş, M. “Müslim’in Ehl-I Bid’at Râvilerden Rivayet Ile İlgili Durumu”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 605-29, https://www.marife.org/marife/article/view/820.