Uyanık, M. Z. “Bankaların Memur, İşçi Ve Emeklilere Verdiği Maaş Promosyonlarının Fıkhî Durumu”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 631-48, https://www.marife.org/marife/article/view/821.