Musliyar, A. K., M. Çuçak, ve A. Atalay. “İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması Konulu Makalenin Tercüme Ve Değerlendirilmesi”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 665-8, doi:10.33420/marife.426486.