Kahraman, H. “Fâil-I Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 9-22, doi:10.33420/marife.519351.