Çakır, M. “Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 23-44, doi:10.33420/marife.516459.