Saylan, N. “Vakf/Vasl Halinde ‘Yâ’ Harfinin İsbâtı Veya Hazfi Üzerine Bir İnceleme”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 45-66, doi:10.33420/marife.551063.