Gökdemir, A. “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler Ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 67-81, doi:10.33420/marife.553572.