Bakkal, M. C. “Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 83-107, doi:10.33420/marife.553303.