Bulut, Y. “Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”. Marife, C. 2, sy 3, Aralık 2002, ss. 13-38, doi:10.5281/zenodo.3343223.