İder, S. “Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 109-22, doi:10.33420/marife.534191.