Ümütli, M. “Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 123-39, doi:10.33420/marife.554090.