Liv, C. “Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 141-58, doi:10.33420/marife.544000.