Taşkın, K. “Hudeybiye Seferi Ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 159-82, doi:10.33420/marife.551074.