Algur, H. “Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 183-08, doi:10.33420/marife.518743.