Öztürk, M. “Iraklı Öykücülerden ʻAlî Es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 225-48, doi:10.33420/marife.551187.