Çanakcı, A. A. “İmam Hatip Okullarının Niteliği, Problemleri Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2017, Balıkesir”. Marife, C. 19, sy 1, Haziran 2019, ss. 273-9, doi:10.33420/marife.531816.