Bilecik, S. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinde Yenilikçiliğe Bakış Açıları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi (NEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği)”. Marife, C. 19, sy 2, Aralık 2019, ss. 293-22, doi:10.33420/marife.633837.