Şahin, S. “Mâlikî Mezhebinde Hastalık Ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk)”. Marife, C. 19, sy 2, Aralık 2019, ss. 357-72, doi:10.33420/marife.546693.