Kaya, M. “Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı Ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam Ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-”. Marife, C. 19, sy 2, Aralık 2019, ss. 441-72, doi:10.33420/marife.600162.