Ahmedoğlu, S. A., ve R. Altıntaş. “Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme”. Marife, C. 19, sy 2, Aralık 2019, ss. 473-89, doi:10.33420/marife.604486.