Karadağ, B. “Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)”. Marife, C. 19, sy 2, Aralık 2019, ss. 553-69, doi:10.33420/marife.621624.