BÜYÜK, E. “Safedî’nin Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Yöntemine Yaklaşımı”. Marife, C. 20, sy 1, Haziran 2020, ss. 39-63, doi:10.33420/marife.715801.