KÖSE, M. “Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist Miydi?”. Marife, C. 20, sy 1, Haziran 2020, ss. 167-94, doi:10.33420/marife.703190.