KAYA İ̇rfan. “Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı”. Marife, C. 20, sy 1, Haziran 2020, ss. 241-6, doi:10.33420/marife.675959.