DURMAZ, O. “Faiz Ve Ribâ Ayrımına Dayalı Çağdaş Tartışmalar: Fazlurrahman Örneği”. Marife, C. 20, sy 1, Haziran 2020, ss. 293-05, doi:10.33420/marife.760428.