Gençdoğan, A. “Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî Ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-”. Marife, C. 20, sy 2, Aralık 2020, ss. 725-42, doi:10.33420/marife.797574.