Yaşar, M. A. “Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü”. Marife, C. 20, sy 2, Aralık 2020, ss. 823-48, doi:10.33420/marife.796367.