Pekparlatır, S. “Sudanlı Yazar Et-Tayyib Sâlih’in Hafnetu Temr Adlı Kısa Öyküsünün Teknik Ve Tematik İncelemesi”. Marife, C. 20, sy 2, Aralık 2020, ss. 415-38, doi:10.33420/marife.770590.