Tığlıoğlu, Mehmed Zahid. “Tekfir, Teşbih Ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları”. Marife 21, no. 1 (Haziran 30, 2021): 205 - 229. Erişim Mayıs 29, 2022. https://www.marife.org/marife/article/view/1049.