Çiftçi, Metin, ve Eyüp Şimşek. “İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okul Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)”. Marife 21, no. 1 (Haziran 30, 2021): 279 - 301. Erişim Mayıs 29, 2022. https://www.marife.org/marife/article/view/1051.