Ayaz, Kadir. “İstanbul’da Müsnid Bir Muhaddis; İbn Himmât Ed-Dımaşkî (1175/1761)”. Marife 21, no. 1 (Haziran 30, 2021): 489 - 519. Erişim Ağustos 11, 2022. https://www.marife.org/marife/article/view/1057.