Tunçbilek, Hasan Hüseyin. “İslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce Ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı”. Marife 3, no. 1 (Mayıs 31, 2003): 119-140. Erişim Temmuz 6, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/115.