Adıbelli, Ramazan. “Mircea Eliade Üzerine Bir İnceleme”. Marife 3, no. 2 (Eylül 30, 2003): 257-261. Erişim Ekim 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/144.