Macit, Yüksel. “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri Ve Etkisi”. Marife 3, no. 3 (Aralık 31, 2003): 73-82. Erişim Ekim 1, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/151.