Güner, Osman. “Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış”. Marife 4, no. 1 (Mayıs 31, 2004): 29-48. Erişim Temmuz 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/179.