Haklı, Şaban. “İbn Sînâ Felsefesinde "Fâil Neden"In (Etkin Neden), Nedensellik Sorunu Açısından İncelenmesi”. Marife 4, no. 1 (Mayıs 31, 2004): 121-137. Erişim Şubat 24, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/184.