Hıdır, Özcan. “İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka B. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi”. Marife 4, no. 2 (Eylül 30, 2004): 27-37. Erişim Ekim 28, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/196.