Kahraman, Abdullah. “Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-”. Marife 4, no. 2 (Eylül 30, 2004): 59-80. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/198.