Hatiboğlu, İbrahim. “Hadis Ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis Ve Sünnet Ayırımı”. Marife 1, no. 1 (Mayıs 31, 2001): 33-47. Erişim Mayıs 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/2.