Albayrak, İsmail. “Erken Dönem Kurrâ Ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi”. Marife 4, no. 2 (Eylül 30, 2004): 129-154. Erişim Ekim 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/201.