Genç, Süleyman. “Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler Ve Onun Sünnî Siyaseti”. Marife 4, no. 2 (Eylül 30, 2004): 219-243. Erişim Ekim 28, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/205.