Eren, Mehmet. “Muhaddislerin Hadis İlmindeki Dereceleri Ve Meşhur Hadis Âlimlerine Dair İki Önemli Kaynak”. Marife 4, no. 2 (Eylül 30, 2004): 279-288. Erişim Eylül 20, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/208.